Zahajovací táborák 2016

Začátkem září proběhl plánovaný zahajovací táborák, kde se nás sešlo rovných 52. Po tradičním zahajovacím nástupu si děti zahráli pár her a následně měli za úkol si nacvičit krátké scénky na téma Špatné/dobré chování na schůzkách. Následoval samotný zahajovací oheň, ke kterému se k nám připojili i malí benjamínci. Slavnostně jsme zapálili oheň, vedoucí družinek Přečíst si víc oZahajovací táborák 2016[…]

Střediskové Jamboree

O víkendu 25. a 26. dubna u nás proběhlo již druhé střediskové Jamboree. V sobotu dopoledne jsme se všichni z celého střediska sešli v kulturním domě a společně se vydali do Kolb na Biznu, abychom mohli zahájit Svojsíkův závod konaný v rámci Jamboree. Závod pro jednotlivé družinky začal uvařením oběda. […]

2. Skautský ples

Sedmého února proběhl v kulturním domě již druhý ročník Skautského plesu tentokrát s tématem krimi. Ples navštívilo bez mála sto lidí. Hned na úvod byly z tomboly neznámým zlodějem odcizeny vzácné náušnice s českými granáty. […]

Ukončení skautského roku

Na konci června jsme se sešli na faře u klubovny, aby jsme mohli společně zakončit uplynulý rok. Mezitím co skauti chystali ohniště a dřevo na oheň, jsme hráli s malýma pár her na zabavení. Potom přišel na řadu nástup a slavnostní zapálení ohně. Následoval přestup vlčat do skautské družiny a oznámení nové družiny odrostlých světlušek. […]

Zkouška nových šípů

Dlouho nám ležel v klubovně luk, ale bohužel nebyl využívaný, protože jsme neměli žádné šípy. Rozhodli jsme se to změnit a tak jsme si ty šípy pořídili. Poprvé jsme šípy vyzkoušeli v červnu s družinou Pomněnek. Na kolách jsme se dopravili ke stohu slámy a pustili se do střílení. […]