Zahajovací táborák 2016

Začátkem září proběhl plánovaný zahajovací táborák, kde se nás sešlo rovných 52. Po tradičním zahajovacím nástupu si děti zahráli pár her a následně měli za úkol si nacvičit krátké scénky na téma Špatné/dobré chování na schůzkách. Následoval samotný zahajovací oheň, ke kterému se k nám připojili i malí benjamínci. Slavnostně jsme zapálili oheň, vedoucí družinek Přečíst si víc oZahajovací táborák 2016[…]

Zahajovací táborák

Opět tu máme začátek nového školního roku a s tím i začátek skautského roku. Již tradiční zahajovací táborák se bude konat 9. září od pěti do sedmi hodin odpoledne u klubovny. S sebou ať děti mají věci na schůzku, kroj, pití a spoustu dobré nálady a energie do nového startu. Těšíme se na vás!!

Přihláška na tábor

Termín tábora se pomalinku blíží…Přihlášku si můžete stáhnout v následujícím odkazu: přihláška na uherčický tábor. Odevzdat ji můžete přímo vedoucí tábora Kateřině Prchalové nebo jakémukoli jinému vedoucímu.  

Střediskové Jamboree

O víkendu 25. a 26. dubna u nás proběhlo již druhé střediskové Jamboree. V sobotu dopoledne jsme se všichni z celého střediska sešli v kulturním domě a společně se vydali do Kolb na Biznu, abychom mohli zahájit Svojsíkův závod konaný v rámci Jamboree. Závod pro jednotlivé družinky začal uvařením oběda. […]